AVIS LEGAL

A introduir en la pàgina web de l’entitat
En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que, en introduir les seves dades personals en aquesta pàgina web quedaran incorporats en un fitxer propietat de MIRIAM NAVARRO DE ARTEAGA amb la finalitat de prestar els serveis sol • licitats.
Les dades obtingudes són les pertinents per a  la finalitat per a la qual s’han recollit i compleixen amb la normativa vigent de protecció de dades garantint les mesures de seguretat i confidencialitat en el tractament de les mateixes. Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar-li informació dels nostres productes i serveis.
L’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades davant:

Responsable del Fitxer:
Nom: MIRIAM NAVARRO DE ARTEAGA
Direcció de l’oficina d’Accés: C/ BALMES 373, 3º 3ª Codi Postal: 08022 Localitat: BARCELONA  Província: BARCELONA
CIF:   46150114Q
Correu electrònic:  [email protected]
WEB:   https://movilmonkey.com

A més, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l’informem que la nostre pàgina web té com a objectiu establir un canal d’informació,comunicació i serveis entre, i els seus clients i empleats a través d’Internet.

AVISO LEGAL

A introducir en página Web de la entidad
En cumplimiento de los Artículos 5 y 6 establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento 1720/2007 de 21 de Diciembre, le informamos que, al introducir sus datos personales en esta página web quedarán incorporados en un fichero propiedad de MIRIAM NAVARRO DE ARTEAGA con el fin de prestarle los servicios solicitados.
Los datos obtenidos son los pertinentes para la finalidad para la que se han recabado y cumplen con la normativa vigente de protección de datos garantizando las medidas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los mismos. Estos datos podrán ser utilizados para enviarle información de nuestros productos y servicios.
Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos ante:

Responsable del Fichero:
Nom: MIRIAM NAVARRO DE ARTEAGA
Direcció de l’oficina d’Accés: C/ BALMES 373, 3º 3ª Codi Postal: 08022 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA
NIF/CIF:  46150114Q
Correu electrònic:  [email protected]
WEB:  https://movilmonkey.com

Además, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico, le informamos que el sitio web tiene como objetivo establecer un canal de información, comunicación y servicios entre sus clientes y empleados a través de Internet.

COPYRIGHT MovilMonkey.com Todos los derechos reservados